Naslovnica

Novi zakon o radu

S primjerima podnesaka za praktičnu primjenu i bilješkama

Novi zakon o radu

Zakon o radu objavljen je u »Narodnim novinama«, br.: 149/2009., 15.12.2009., a stupio je na snagu 1. siječnja 2010. godine, osim poglavlja 4., 5., 6. i 7. glave XVII., , te članka 293. stavka 1. podstavka 34. do 48. Zakona, koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Danom stupanja na snagu novog Zakona o radu, prestaje važiti Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95., 102/98., 17/01., 82/01., 114/03., 123/03., 142/03., 30/04. i 68/05. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

Žigovno pravo

Dragan Zlatović

Žigovno pravo

Pravo intelektualnog vlasništva je ključ i glavno sredstvo u naporima da se svima adresira temeljni izazov razvitka, što na kraju dvadesetog stoljeća ostaje kao najuniverzalnija i najvažna odgovornost pred čovječanstvom.

Novi zakon o obveznim odnosima

Narodne novine br.: 35./ 2005.

Novi zakon o obveznim odnosima

Zakon o obveznim odnosima objavljen je u Narodnim novinama br.: 35./ 2005., stupio je na snagu 1. siječnja 2006. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o obveznim odnosima objavljen je u Narodnim novinama br.: 41./ 2008

Novi Stečajni Zakon

Priredio: Ivan Novotni, dipl. iur

Novi Stečajni Zakon

Novi Stečajni Zakon (redakcijski pročišćeni tekst) sa sudskom praksom i praktičnim primjerima.

Obiteljski i nasljedno pravni odnosi u praksi

Priredila: Ana Kristofić, dipl. iur

Obiteljski i nasljedno pravni odnosi u praksi

Obiteljski zakon i Zakon o nasljeđivanju sa sudskom praksom i praktičnim primjerima…

Novi Kazneni Zakon

Priredio: Ivan Burić, dipl. iur

Novi Kazneni Zakon

Novi Kazneni Zakon sa zbirkom propisa, sudskom praksom i praktičnim primjerima…

Ugovori (I i II dio)

Priredio: Darko Vrljić, dipl. iur.

Ugovori

Prva knjiga sadrži primjere ugovora prema odredbama novog Zakona o obveznim odnosima. (Narodne novine br.: 35.17. 3. 2005.) i podijeljena je na trideset i pet poglavlja. Uz primjere ugovora knjiga sadrži i aktuelnu sudska praksa, te komentare kao štosu…

Ovršni zakon

Priredio: Marko Babić, dipl. iur.

Ovršni zakon

U tekstu ove knjige unijete su spomenute izmjene i dopune, pa je riječ o autorski uređenom tekstu Zakona….

Kako kupovati i prodavati nekretnine

Priredio: Darko Vrljić, dipl. iur.

Kako kupovati i prodavati nekretnine

Kad se odlučimo za kupnju određene nekretnine, možemo naići na niz problema koji ponekad izgledaju nerješivi i čine nam gotovo nepremostivu prepreku pri realizaciji naše namjere.

Sam svoj odvjetnik

Priredili: Marko Babić-Soptin, dipl. iur. i Darko Suman, dipl. iur.

Sam svoj odvjetnik

Knjiga “Sam svoj odvjetnik” predstavlja uvid u raznovrsne radnje i postupanja odvjetnika u postupcima pred sudovima i drugim tijelima. U ovoj knjizi je predstavljena problematika iz jedanaest različitih pravnih oblasti…

Parnični postupak – Praktični primjeri s komentarom

Grupa autora

Parnični postupak

Knjiga sadrži preko 300 praktičnih primjera za daljnju uporabu + Zakon o parničnom postupku – redakcijski pročišćeni tekst…

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Priredili: Magda Miholčić, dipl. iur., Stjepan Čićak, dipl. iur. i Darko Vrljić, dipl. iur.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Novi zakon o prostornom uređenju i gradnji sa podzakonskim aktima i aktualnim zakonskim propisima vezanim za problematiku gradnje.

Pravo na privatni život i društveni integritet

Mr. sc. Julijano Dropulić

Pravo na privatni život i društveni integritet

Svrha ove knjige je rasvijetliti položaj i ulogu prava na privatni život i duševni integritet u kontekstu prava ličnosti (osobnih prava). Riječ je o temama iz problematike subjektivnih neimovinskih prava koje su, ne samo kod nas, nedovoljno istražene.

Zakon o upravnom postupku – zbirka propisa

Priredio: Ivan Jurić

Zakon o upravnom postupku – zbirka propisa

Zakona o općem upravnom postupku objavljena je u Narodnim novinama, br.: 47/09. od 16.04.2009., stupio je na snagu 1. siječnja 2010. Stupanjem na snagu ovoga Zakona o općem upravnom postupku prestao je važiti Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91. i 103/96.).

Prekršajni zakon

Priredila: Davorka Ivić dipl. iur.

Prekršajni zakon

Zakon o sigurnosti prometa na cestama, zakon o prijevozu u cestovnom prometu, carinski zakon…

Zakon o parničnom postupku

Priredili: Davorka Ivić, Ana Kristofić, Stjepan Čićak

Parnični postupak

(Redakcijski pročišćeni tekst s bilješkama i sudskom praksom) – ZAKON O ARBITRAŽI, ZAKON O MIRENJU.

Zakon o zemljišnim knjigama

Priredio: Stjepan Čićak dipl. iur.

Zakon o zemljišnim knjigama

(Narodne novine, br.91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04. i 107 / 07. ) S PRIMJERIMA PODNESAKA ZA PRAKTIČNU PRIMJENU (redkcijski pročišćeni tekst s praktičnim primjerima i sudskom praksom)

Djelovanje kaznene presude na parnični postupak

mr. sc. Zorislav Kaleb

Djelovanje kaznene presude na parnični postupak

U knjizi je obrađen o dnos između parničnog i kaznenog postupka, vezanost parničnog suda za pravomoćnu osuđujuću presudu kaznenog suda po tužbi iz istog događaja, prejudicijelno djelovanje presude kaznenog suda na parničnog postupa…

Statusna prava građana

mr. sc. Julijano Dropulić

Statusna prava građana

Autor pod nazivom “Statusna prava građana” podrazumijeva grupu prava kojima je primjeren upravnopravni karakter te su u tom kontekstu i regulirana odgovarajućim propisima. Knjiga sadrži komentare pet zakona i to: komentar Zakona o državljanstvu, komentar Zakona o državnim maticama, komentar Zakona o osobnom imenu…

Leave a Reply

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>