Parnični postupak – Praktični primjeri s komentarom Grupa autora

Grupa autora

Parnični postupak - Praktični primjeri s komentarom Grupa autora Uvez: tvrdi
Format: B5
1000 str.


NOVO IZDANJE

Cijena u trgovini: 330,00 kn
Cijena putem interneta: 280,00 kn
U cijenu je uračunat dostava.

Nadležnost i sastav suda – komentar – obrasci za praktičnu primjenu
- Stranke i njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici i jezik u postupku – komentar – obrasci za praktičnu primjenu
- Podnesci, rokovi i ročišta, donošenje odluka, dostava pismena – komentar – obrasci za praktičnu primjenu
- Troškovi postupka – komentar – obrasci za praktičnu primjenu
- Tužba – komentar – obrasci za praktičnu primjenu – tužbe radi poništenja i ispunjenja ugovora
- Tužbe radi nadoknade štete
- tužbe radi trpljenja, činjenja i pobijanja
- Posjedovne tužbe
- Tužbe radi iseljenja
- Tužbe iz područja bračnih odnosa
- Tužbe radi isplate
- Tužbe u svezi pobijanja sudske nagodbe
- Imovinsko pravne tužbe
- Posjedovne tužbe, tužbe u svezi služnosti, trpljenja i činjenja
- Tužbe iz područja nasljednopravnih odnosa
- Podnesci u svezi tužbi
- Suparničari, umješači – komentar – obrasci za praktičnu primjenu
- Prekid i mirovanje postupka – komentar – obrasci za praktičnu primjenu
- Dokazi u parničnom postupku – - komentar – obrasci za praktičnu primjenu
- Pripremanje glavne rasprave – komentar – obrasci za praktičnu primjenu
- Glavna rasprava – komentar – obrasci za praktičnu primjenu
- Presuda, rješenje, sudska nagodba – komentar – obrasci za praktičnu primjenu
- Redovni pravni lijekovi – komentar – obrasci za praktičnu primjenu
- Izvanredni pravni lijekovi – komentar – obrasci za praktičnu primjenu
- Posebni postupci po ZPP-u – komentar – obrasci za praktičnu primjenu
- Postupak pred trgovačkim sudovima – komentar – obrasci za praktičnu primjenu

Knjiga sadrži preko 300 praktičnih primjera za daljnju uporabu + Zakon o parničnom postupku – redakcijski pročišćeni tekst

Sadržaj

 

Parnični postupak – Praktični primjeri s komentarom

 

SADRŽAJ

 

NADLEŽNOST I SASTAV SUDA

 

 

1. Opće napomene …………… 1

2. Stvarna nadležnost ……………. 1

3. Mjesna nadležnost ……………. 4

4. Sukob nadležnosti …………….. 7

5. Sastav suda ………………… 9

6. Izuzeće ……………….. 10

 

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

1.) Rješenje o apsolutnoj nenadležnosti suda …….. 13

2.) Rješenje o stvarnoj nenadležnosti suda ……… 15

3.) Prigovor tuženika na mjesnu nadležnost suda ……. 17

4.) Rješenje o mjesnoj nenadležnosti suda ……… 18

5.) Prijedlog suda za rješavanje sukoba nadležnosti …… 20

6.) Rješenje višeg suda o sukobu nadležnost …….. 21

7.) Prijedlog stranke za delegaciju nadležnosti ……. 23

8.) Sporazum o mjesnoj nadležnosti ……….. 24

9.) Zahtjev suca za izuzeće …………… 25

10.) Zahtjev za izuzeće suca ………….26

 

STRANKE I NJIHOVI ZAKONSKI ZASTUPNICI I PUNOMOĆNICI I JEZIK U POSTUPKU

 

1. Pojam ………………… 27

2. Zakonski zastupnik …………….. 29

3. Punomoćnici stranaka ……………. 30

4. Jezik u postupku ……………. 32

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

1.) Rješenje o ukidanju provedenih radnji i odbacivanju tužbe . 34

2.) Rješenje o postavljanju privremenog zastupnika ….. 36

3.) Oglas o postavljanju privremenog zastupnika …… 38

4.) Punomoć izdana odvjetniku …………. 40

5.) Punomoć osobi koja nije odvjetnik ……….. 40

6.) Opoziv punomoći odvjetniku ………….. 41

7.) Otkaz punomoći ……………… 42

8.) Oglas o postavljanju privremenog staratelja ……. 43

9.) Obavjest centru za socijalni rad radi postavljanja privremenog staratelja 44

10.) Zahtjev tužitelja radi oslobađanja plaćanja troškova …. 45

11.) Podnesak tuženika kojim opoziva punomoč ……. 46

 

PODNESCI, ROKOVI I ROČIŠTA, DONOŠENJE ODLUKA, DOSTAVA PISMENA

 

1. Podnesci ……………….. 47

2. Rokovi i ročišta ………………. 50

3. Povrat u prijašnje stanje …………… 54

4. Donošenje odluka ……………. 56

5. Dostava pismena …………….. 57

 

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

1.) Podnesak tuženika ……………… 61

2.) Podnesak tuženika (primjer 2) ………… 63

3.) Podnesak tuženika (primjer 3) ………… 65

4.) Rješenje o vraćanju podneska radi ispravke i dopune …. 67

5.) Rješenje o povlačenju podneska ……….68

6.) Prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka . 69

7.) Prijedlog za povrat u prijašnje stanje radi propuštanja ročišta . 71

8.) Prijedlog za povrat u prijašnje stanje radi propuštanja roka (primjer 2) 73

9.) Povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe, time da se žalba smatra pravodobnom ………….. 75

10.) Rješenje o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje ….. 78

11.) Rješenje o odbacivanju prijedloga za povrat u prijašnje stanje 80

12.) Rješenje o odbacivanju podneska ……….. 82

13.) Rješenje o kažnjavanju …………… 84

14.) Prijedlog za povrat u prijašnje stanje ……… 86

15.) Rješenje o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje ….. 88

16.) Prjedlog tužitelja radi produženja roka …….. 90

17.) Prjedlog tužitelja za nastavak prekinutog postupka …….. 92

18.) Prjedlog tužitelja za nastavak prekinutog postupka (primjer 2) 93

19.) Prjedlog za osiguranje dokaza ………… 95

20.) Rješenje o prijedlogu za osiguranje dokaza koje se dostavlja protivnoj stranci 97

21.) Prigovor tuženika radi prebijanja ………. 98

22.) zapisnik sa uviđaja …………….100

23.) Podnesak tužitelja kojim se oćituje na tuženikov odgovor, na tužbu

…………………… 103

24.) Oćitovanje tuženika na podnesak tužitelja …… 107

25.) Oćitovanje tužitelja na podnesak tuženika …… 109

26.) Podnesak tuženog ……………. 111

27.) Podnesak tužiteljice ……………. 113

 

TROŠKOVI POSTUPKA

 

1. Parnični troškovi ……………. 115

2. Troškovi u postupku za osiguranje dokaza …….. 118

3. Oslobođenje od plaćanja troškova postupka …….. 119

 

OBRASCI ZA PTAKTIČNU PRIMJENU

 

1.) Prijedlog za oslobođenje od plaćanja troškova postupka . 121

2.) Rješenje o oslobođenju od plaćanja troškova postupka ..123

3.) Rješenje o ukidanju rješenja o oslobađanju od plaćanja troškova postupka 124

4.) Zahtjev tuženika za naknadu troškova …….125

5.) Zahtijev tuženika da tužitelj osigura parnične troškove u gotovom novcu 127

6.) Zahtijev za oslobađanjem od plaćanja sudskih troškova . 128

 

TUŽBA

 

1. Opći pojmovi …………….. 131

2. Sadržaj tužbe ……………… 134

3. Vrste tužbi ……………… 136

4. Protutužba ………………. 138

5. Preinaka tužbe ……………… 140

6. Povlačenje tužbe ……………… 141

7. Postojanje parnice ……………. 143

 

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

DIO I

TUŽBE RADI PONIŠTENJA I ISPUNJENJA

UGOVORA

 

1.) Tužba radi utvrđenje ništavosti ugovora ……. 147

2.) Tužba radi poništenja ugovora ………. 149

3.) Tužba radi poništenja ugovora s zahtjevom za isplatu .. 151

4.) Tužba radi raskida kupoprodajnog ugovora ….. 153

5.) Tužba radi sklapanja glavnog ugovora ……..155

6.) Tužba radi neispunjenja ugovora ……….158

7.) Tužba na utvrđenje da je ugovor raskinut …..160

8.) Tužba na utvrđenje da je ugovor raskinut zbog neispunjenja 162

9.) Tužba radi ispunjenja ugovora o prodaji …..164

10.) Tužba radi izvršenja ugovora i naknade štete …..166

 

DIO II

TUŽBE RADI NAKNADE ŠTETE

 

11.) Tužba radi naknade štete u iznosu od ______ kuna i plaćanja mjesečne rente ………………. 171

12.) Tužba radi naknade štete ………………. 165

13.) Tužba radi naknade štete (primjer 2) …………179

14.) Tužba radi naknade štete (primjer 3) ………..181

15.) Tužba radi naknade štete (primjer 4) ………….183

16.) Tužba sa zahtjevom da se ukloni opasnost štete …… 186

17.) Tužba radi naknade materijalne štete ……….188

18.) Tužba radi naknade štete s osnova sklapanja ništavnog ugovora 190

19.) Tužba radi naknade materijalne štete sa zahtjevom za uspostavu prijašnjeg stanja 192

20.) Tužba radi naknade troškova uređenja poslovnih prostorija i naknade štete 194

21.) Tužba radi smanjenja zakupnine i naknade štete …..197

22.) Tužba radi naknade štetezbog neispunjenja obveza po ugovoru 200

23.) Tužba radi naknade štete od ______ kn podredno radi vraćanja stvari 203

 

DIO III

TUŽBE RADI TRPLJENJA,

ČINJENJA I POBIJANJA

 

24.) Tužba prestanka uznemiravanja (zabrane emisije) …. 207

25.) Tužba zbog stjecanja bez osnove ……… 209

26.) Tužba radi isplate dvostruke kapare ……… 210

27.) Tužba zbog povrede prava preče kupnje ……. 212

28.) Tužba zbog povrede prava preče kupnje (primjer 2) …..214

29.) Ponuda ………………..217

30.) Obavijest o prihvatu ponude …………218

31.) Tužba radi činjenja …………… 219

32.) Tužba radi radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji … 222

33.) Tužba na predaju kupljene stvari ……….. 224

34.) Tužba radi radi ispunjenja prava nazadkupnje …… 226

35.) Tužba radi poništenja zelenaškog ugovora …….. 228

 

DIO IV

POSJEDOVNE TUŽBE

 

36.) Tužba zbog smetanja posjeda ……….. 232

37.) Tužba zbog smetanja posjeda (primjer 2) …… 234

38.) Tužba zbog smetanja posjeda kojom posredni posjednik traži posjedovnu zaštitu protiv neposrednog posjednika 236

39.) Tužba vlasnika zbog smetanja posjeda sa zahtjevom za donošenje privremene mjere ……………… 238

40.) Tužba vlasnika zbog smetanja posjeda …….. 241

41.) Tužba zbog smetanja posjeda stana ……… 243

42.) Tužba zbog smetanja posjeda dvorišta ……. 245

43.) Tužba zbog smetanja posjeda prava stvarne služnosti .. 247

44.) Tužba zbog smetanja posjeda prava stvarne služnosti prolaza, provoza i progona stoke 249

45.) Tužba radi predaje u posjed nekretnina …….. 251

46.) Tužba radi predaje u posjed nekretnine ………. 253

47.) Tužba radi predaje u posjed nekretnine (primjer 2) …. 255

48.) Tužba radi predaje u posjed nekretnine (primjer 3) ….. 259

49.) Tužba radi predaje u posjed poslovnih prostorija ….. 261

50.) Tužba radi predaje poslovnih prostorija (primjer 2) … 263

51.) Tužba Tužba radi predaje poslovnih prostorija (zbog neplaćanja zakupnine) ……………….265

52.) Primjer pismene opomene zakupodavca zakupcu za plaćanje dospjele zakupnine 267

53.) Primjer izjave zakupodavca o odustanku od ugovora o zakupu poslovnih prostorija 268

54.) Tužba radi vraćanja stvari od posjednika (individualno određene pokretne stvari) 270

55.) Tužba radi isplate ili predaje stvari u posjed (alternativna obveza) 272

 

DIO V

TUŽBE RADI ISELJENJA

 

56.) Tužba radi iseljenja iz stana (otkaz ugovora o najmu) … 275

57.) Tužba radi iseljenja (podstanara iz djela stana) ….. 277

58.) Tužba radi iseljenja (podstanara iz obiteljske kuće) … 279

59.) Tužba radi iseljenja (sustanara) ………. 281

60.) Tužba radi iseljenja iz kuće (osobe koja istu koristi bez pravne osnove) 283

 

DIO VI

TUBE IZ PODRUČJA BRAČNIH ODNOSA

 

61.) Žajednički priijedlog za razvod braka …….. 287

62.) Zahtjev za sporazumni razvod braka ……… 290

63.) Tužba radi poništenja braka ……….. 292

64.) Tužba radi osporavanja očinstva ………. 294

65.) Tužba radi utvrđenja očinstva i plaćanja uzdržavanja … 296

66.) Tužba radi prestanka uzdržavanja …….. 298

67.) Tužba radi sniženja uzdržavanja ………. 300

68.) Tužba radi povišenja uzdržavanja ……… 302

 

DIO VII

TUŽBE RADI ISPLATE

 

69.) Tužba radi isplate (jamca) ………… 306

70.) Tužba radi isplate ugovorene cijene ……… 308

71.) regresna tužba radi plateža ………… 310

72.) Protutužba tuženika radi isplate ……….. 313

73.) Tužba radi isplata kamate zbog zakašnjele predaje stana .315

74.) Tužba radi isplate penala ………… 317

75.) Tužba radi uklanjanja nedostataka na građevini …. 319

 

DIO VIII

TUŽBE U SVEZI POBIJANJA SUDSKE NAGODBE

 

 

76.) Tužba radi pobijanja sudske nagodbe …….. 323

77.) Tužba radi ukidanja pogodbe zbog fizičkih nedostataka stvari 325

78.) Tužba radi ukidanja pogodbe zbog pravnih nedostataka . 327

 

 

DIO IX

IMOVINSKOPRAVNE TUŽBE

 

79.) Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige 330

80.) Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnina stečenog dosjelošću i za izdavanje tabularne isprave ……… 332

81.) Tužba radi utvrđenja prava vlasništva i predaje pokretnina u posjed 334

82.) Tužba radi utvrđenja ništavosti kupoprodajnog ugovora i uspostave prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja 336

83.) Tužba radi poništenja ugovora i uspostave prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja 338

84.) Tužba radi uspostave prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja .340

85.) Tužba Tužba radi uspostave prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja (primjer 2) 342

86.) Tužba radi utvrđivanja diobe i upisa u z.k. …… 344

87.) Tužba radi utvrđenja diobe imovine supružnika …. 346

88.) Tužba radi utvrđenja zajedničke imovine i njene diobe .. 348

89.) Tužba radi brisanja zemljišnoknjižnog upisa ….. 351

 

 

DIO X

POSJEDOVNE TUŽBE

TUŽBE U SVEZI SLUŽNOSTI, TRPLJENJA I ČINJENJA

 

90.) Tužba radi privremenog postavljanja naprave na susjedskom zemljištu 354

91.) Tužba radi podizanja ograde ………… 356

92.) Tužba radi smetanja posjeda prava stvarne služnosti .. 358

93.) Tužba radi utvrđivanja da pravo stvarne služnosti provoza ne postoji i radi zabrane provoza ………… 360

94.) Tužba rad prestanka prava stvarne služnosti ….. 362

95.) Tužba radi premještanja stvarne služnosti provoza … 364

96.) Tužba radi utvrđenja da pravo služnosti provoza ne postoji . 366

97.) Tužba radi ostvarenja prava stvarne služnosti …. 368

98.) Tužba radi utvrđenja postojanja i sprečavanja vršenja prava stvarne služnosti, te upisa u zemljišne knjige 370

99.) Tužba radi priznanja prava služnosti progona životinja i zabrane smetanja tog prava 372

100.) Tužba radi prestanka neosnovanog sprečavanja ili ometanja u vršenju stvarne služnosti 374

101.) Tužba radi smetanja prava vlasništva prisvajanjem služnosti kolnog prolaza 376

102.) Tužba radi osporavanja prava služnosti kolnika …. 378

103.) Tužba radi namirenja tužiteljevog potraživanja iz založne stvari 380

104.) Tužba radi privremenog postavljanja naprave na susjedskom zemljištu 382

105.) Tužba radi namirenja tužiteljevog potraživanja iz založene stvari 384

106.) Tužba radi namirenja potraživanja prodajom založene pokretne stvari 386

107.) Tužba radi namirenja tužiteljevog potraživanja iz založene stvari 388

 

 

DIO XI

TUŽBE IZ PODRUČJA NASLJEDNOPRAVNIH ODNOSA

 

108.) Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju ….. 392

109.) Tužba radi raskida ugovora doživotnom uzdržavanju (primjer 2) 394

110.) Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog neizvršavanja obveza 396

111.) Tužba radi isplate naknade ……………………… 398

112.) Tužba radi utvrđenja opravdanosti isključenja nužnog nasljednika iz nasljedstva 400

113.) Tužba radi utvrđenja ništavnosti ugovora ……. 402

114.) Tužba radi utvrđivanja pravne nevaljanosti pisane oporuke . 404

115.) Tužba radi utvrđenja pravne valjanosti usmene oporuke . 406

116.) Tužba radi opozivanja ugovora o darovanju ………………… 408

117.) Tužba radi opoziva darovanja …………………. 410

118.) Tužba radi vraćanja dara ………………………. 412

119.) Tužba radi utvrđenja da određene nekretnine ne ulaze u ostavinu 414

120.) Tužba radi utvrđenja (da imovina ne ulazi u ostavninu) …… 416

121.) Tužba radi utvrđenja zajedničke imovine ……….. 418

 

 

PODNESCI U SVEZI TUŽBI

 

122.) Tužba radi povrata stvari …………………………..422

123.) Protutužba ……………………………………………424

124.) Podnesak tužitelja o preinačenju tužbe ………….426

125.) Podnesak tužitelja o preinačenju tužbe (II) …………………….428

126.) Rješenje o odbijanju preinake tužbe …………………………… 429

127.) Podnesak tužitelja o povlačenju tužbe ………………………… 431

128.) Rješenje o povlačenju tužbe ……………………. 432

129.) Podnesak tužitelja o povlačenju tužbe (II) ………………….. 429

130.) Rješenje o odbacivanju tužbe zbog litispendencije …….. 435

131.) Podnesak o stupanju u parnicu umjesto jedne stranke …. 437

132.) Očitovanje tužitelja …………………………………..438

133.) Odgovor na tužbu ……………………………………440

134.) Odgovor na tužbu (primjer 2) ……………………442

135.) Odgovor na tužbu (primjer 3) ………………….444

136.) Podnesak tužitelja kojim se odriće tužbenog zahtjeva ….. 446

137.) Pristanak na povlačenje tužbe ………………… 447

138.) Podnesak tužitelja kojim povlaći tužbu ………. 448

139.) Obavjest suda o povlačenju tužbe …………….. 449

 

 

SUPARNIČARI, UMJEŠAČI

 

A/ Suparničarstvo ……………. 451

1. Pojam i vrste …………….. 451

B/ Umješači ……………….. 455

C/ Imenovanje prethodnika ……………. 457

D/ Obavijest treće osobe o parnici ………… 458

 

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

1.) Podnesak tužitelja o proširenju tužbe na novog tuženika ….. 459

2.) Tužba treće osobe protiv obje stranke – glavno miješanje …. 460

3.) Podnesak umješača – sporedno miješanje ………………………… 463

4.) Rješenje o odbijanju sudjelovanja umješača ……………………… 465

5.) Podnesak tuženika o imenovanju prethodnika ……….. 468

6.9 Podnesak o obavještavanju treće osobe o parnici……… 469

7.) Podnesak o stupanju umješača u parnicu ………. 471

8.) Podnesak kojim se poziva treću osoba da stupi u parnicu kao stranka 473

9.) Obavijesti trećoj osobi o otpočetoj parnici …….. 475

 

 

PREKID I MIROVANJE POSTUPKA

 

1. Prekid postupka ……………. 477

2. Mirovanje postupka …………… 479

 

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

1.) Rješenje o utvrđivanju prekida postupka ……. 483

2.) Rješenje o određivanju prekida postupka ……. 485

3.) Prijedlog stranke za nastavak postupka ……… 487

4.) Rješenje o nastavljanju postupka iz prekida …… 489

5.) Rješenje o mirovanju postupka ……….. 491

6.) Prijedlog za nastavak postupka ……….. 493

7.) Rješenje o povlačenju tužbe poslije mirovanja ….. 494

 

DOKAZI U PARNIČNOM POSTUPKU

 

1. Osnove dokazivanja …………… 495

2. Vrste dokaza …………….. 500

3. Osiguranje dokaza …………… 513

 

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

1.) Prijedlog za osiguranje dokaza ……….. 515

2.) Rješenje o prihvaćanju prijedloga za osiguranje dokaza … 517

 

PRIPREMANJE GLAVNE RASPRAVE

 

1. Opće napomene …………….. 519

2. Prethodno ispitivanje tužbe ………… 520

3. Odgovor na tužbu ……………. 521

4. Pripremno ročište ……………. 522

5. Zakazivanje ročišta za glavnu raspravu ………. 524

 

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

1.) Rješenje o odbacivanju nepravovremene tužbe …… 525

2.) Odgovor na tužbu …………… 527

GLAVNA RASPRAVA

 

1. Opće napomene ……………. 529

2. Tijek glavne rasprave …………… 530

3. Javnost glavne rasprave ………….. 532

4. Rukovođenje glavnom raspravom ………. 533

5. Održavanje reda na glavnoj raspravi ……… 535

 

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

1.) Rješenje o udaljavanju i kažnjavanju punomoćnika stranke .. 537

 

PRESUDA, RJEŠENJE, SUDSKA NAGODBA

 

Prethodne napomene ……………. 539

 

A) Presuda ………………. 540

 

1.) Vrste presuda …………….. 540

a.) Osuđujuća (kondemnatorna) presuda …………………540

b) Djelomična presuda ……………………………………………542

c) Međupresuda …………………………………………………… 542

d) Presuda na temelju priznanja ………………………………..543

e) Presuda na temelju odricanja ………………………………..544

f) Presuda zbog ogluhe …………………………………………… 545

g) Presuda zbog izostanka ………………………………………. 456

h) Dopunska presuda …………………………………………….. 548

 

2.) Pravomoćnost presude ………….. 549

3.) Donošenje i objavljivanje presude ……….. 551

4.) Pismena izrada i dostavljanje presude …….. 552

5.) Ispravljanje presude …………… 553

 

B) Rješenje ……………… 554

C) Sudska nagodba ……………555

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

1.)Izvansudska nagodba ………… 557

2.) Prvostupanjska presuda u postupku za naknadu štete … 559

3.) Prvostupanjska presuda u postupku radi povišenja rente . 562

4.) Prvostupanjska presuda u postupku radi priznanja prava vlasništva 566

5.) Presuda u postupku radi plateža ……….. 569

6.) Presuda županiskog suda u postupku radi povišenja rente . 573

7.) Zahtjev tuženog za ispravak presude ………. 576

8.) Podnesak kojim se predlaže ispravak presude ….. 577

9.) Rješenje drugostepenog suda u povodu prijedloga tuženika, kojim predlaže ispravak presude 579

10.) Rješenje o odbacivanju tužbe zbog postupka nagodbe .. 581

11.) Prijedlog za pokušaj nagodbe …………. 583

12.) Djelomična presuda ……………. 584

13.) Međupresuda …………….. 587

14.) Presuda na temelju priznanja ………….. 590

15.) Presuda zbog izostanka ………….. 592

16.) Rješenje o odbacivanju tužbe zbog pravomoćno presuđene stvari 594

17.) Presuda na činidbu i utvrđenje ……….. 596

18.) Prijedlog za donošenje dopunske presude …….. 599

19.) Dopunska presuda…………… 601

20.) Ispravak presude ……………. 604

21. )Presuda na temelju odricanja …………. 606

22.) Presuda zbog ogluhe ………….. 608

23.) Prvostepena presuda u postupku radi povišenja rente … 610

24.) Žalba na presuda u postupku radi povišenja rente … 613

25.) Odgovor na žalbu …………… 615

26.) Drugostepena presuda u postupku radi povišenja rente .. 617

 

 

 

 

REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI

 

A) Žalba protiv presude …………..619

1. Pravo na žalbu …………….. 619

2. Sadržaj žalbe …………….. 620

3. Razlozi zbog kojih se presuda može pobijati ……. 621

4. Postupak po žalbi ……………. 624

5. Odluka drugostupanjskog suda po žalbi ……… 626

B) Žalba protiv rješenja ………….. 628

 

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

1.) Žalba na presudu ……………… 631

2.) Žalba na presudu (primjer 2) ………… 634

3.) Presuda drugostepenog suda kojom se potvrđuje presuda prvostepenog suda 636

4.) Podnesak o odustajanju od izjavljene žalbe ….. 639

5.) Podnesak o odricanju od prava na žalbu ………. 640

6.) Presuda drugostupanjskog suda ………… 641

7.) Rješenje drugostupanjskog suda ………. 643

8) Žalba tuženika protiv presude prvostupanjskog suda …. 645

9.) Žalba tuženika protiv presude prvostupanjskog suda (primjer 2) 648

10.) Žalba tuženika protiv presude prvostupanjskog suda (primjer 3) 652

11) Žalba tuženika protiv presude prvostupanjskog suda (primjer 4) 657

12.) Žalba tuženika protiv presude prvostupanjskog suda (primjer 5) 659

 

 

IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

 

1. Revizija ………………………..665

2. Ponavljanje postupka …………. 670

3. Odnos između prijedloga za ponavljanje postupka i drugih izvanrednih pravnih lijekova 674

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

1.) Revizija protiv presude ………….. 677

2.) Revizija protiv presude (primjer 2) ………. 679

3.) Revizija protiv presude (primjer 3) ………. 685

4. Presuda po reviziji ……………. 688

5.) Revizija protiv presude (primjer 4) ………. 691

6. Prijedlog za ponavljanje postupka ……….. 693

7.) Prijedlog za ponavljanje postupka (primjer 2) ….. 695

8.) Prijedlog za ponavljanje postupka (primjer 3) ….. 697

9.) Odgovor tužitelja na prijedlog za ponavljanje postupka . 700

10.) Riješenje suda kojim se odbija prijedlog za ponavljanje postupka . 703

11.) Žalba tuženika na riješenje suda kojim se odbija prijedlog za ponavljanje postupka 705

 

POSEBNI POSTUPCI PO ZPP-u

 

Prethodne napomene ……………. 709

1. Postupak u parnici iz radnih odnosa ……… 710

2. Postupak u parnici zbog smetanja posjeda …….. 712

3. Postupak izdavanja platnog naloga ………. 714

4. Postupak u sporovima male vrijednosti ……… 718

5. Postupak pred trgovačkim sudovima ………. 721

 

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

1.) Tužba zbog smetanja posjeda …………. 725

2.) Rješenje o određivanju privremene mjere u sporu zbog smetanja posjeda 727

3.) Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave ….. 729

4.) Prigovor protiv platnog naloga ……….. 731

5.) Tužba radi povišenja rente, izgubljene zarade izvan redovnog radnog odnosa i povišenja naknade za tuđu pomoć ……. 732

6.) Tužba radi poništenja odluke o otkazu ugovora o radu …. 735

7.) Tužba radi naknade štete (radni spor) ……… 738

8.) Presuda radi naknade štete zbog izvanrednog otkaza ugovora o radu 740

9.) Presuda drugostupanjskog suda u radnom sporu ….. 745

 

POSTUPAK PRED TRGOVAČKIM SUDOVIMA

 

Postupak pred trgovačkim sudovima ………. 749

 

OBRASCI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

 

1.) Tužba radi isplate …………… 753

2.) Odgovor tuženika na tužbu radi isplate …….. 756

3.) Prvostepena presuda trgovačkog suda …….. 757

4.) Žalba na presudu trgovačkog suda ……… 760

5.) Odgovor tuženika na žalbu …….. … 762

6.) Drugostepena presuda ………….. 765

7.) Revizija tužitelja ……………. 768

8.) Žalba tuženika na riješenje o odbijanju prijedloga za ponavljanje postupka 771

9.) Rješenje drugostepenog suda po žalbi tuženika na, riješenje o odbijanju prijedloga za ponavljanje postupka ……. 774

10.) Prvostepena presuda trgovačkog suda (primjer 2) …. 776

11.) Žalba na presudu trgovačkog suda (primjer 2) …… 779

12.) Drugostepena presuda (primjer 2) ………. 781

13.) Tužba pred trgovačkim sudom ……….. 784

14.) Prvostepena presuda trgovačkog suda (primjer 3) 786

15.) Žalba tuženika na presudu prvog stupnja (primjer 3) .. 790

16.) Odgovor na žalbu tuženika ……….. 792

17.) Podnesak tuženika …………… 796

18) Presuda drugostupanjskog suda ………. 799

19) Revizija tuženika ……………. 803

20) Prjedlog za ponavljanje postupka sa prjedlogom za odgodu ovrhe 806

21.) Prjedlog za ponavljanje postupka ……… 809

22.) Prjedlog za ponavljanje postupka (primjer 2) … 811

23.) Prjedlog za ponavljanje postupka (primjer 3) … 813

24.) Odgovor tužitelja na tuženikov prjedlog za ponavljanje postupka 816

25.) Riješenje suda o odbijanju prjedloga tuženika za ponavljanje postupka 819

26.) Žalba tuženika na riješenje suda o odbijanju prjedloga za ponavljanje postupka 821

 

 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - PROČIŠČENI

TEKST ………………………. 825

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>