Ugovori (I. i II. dio)

Priredio: Darko Vrljić, dipl. iur.

Ugovori (I. i II. dio) Uvez: tvrdi
Format: B5
1. dio – 880 str. + 2. dio 1100 str.


Cijena u trgovini ( I. i II. knjiga): 680,00 kn
Cijena putem interneta ( I. i II. knjiga): 440,00 kn
U cijenu je uračunat dostava.

UGOVORI PRAKTIČNI PRIMJERI S KOMENTAROM
(šesto dopunjeno izmijenjeno izdanje)

Sastoji se od dva svezka, (dvije knjige).

Prva knjiga sadrži primjere ugovora prema odredbama novog Zakona o obveznim odnosima. (Narodne novine br.: 35.17. 3. 2005.) i podijeljena je na trideset i pet poglavlja.

Uz primjere ugovora knjiga sadrži i aktuelnu sudska praksa, te komentare kao štosu:

- O ugovorima općenito
- Ugovor o kupoprodaji
- Ugovor o darovanju
- Ugovor o zajmu
- Ugovor o zakupu … i drugi

Prva knjiga sadrži i integralni tekst Zakona o obveznim odnosima. Tiskana je u B-5 formatu sa tvrdim uvezom i sadrži 1050 stranica

Drugi svezak (druga knjiga) je podijeljena na deset poglavlja kao što su:

Ugovori trgovački društava
Ugovori iz područja radnopravnih odnosa
Ugovori iz područja graditeljstva
Financijski ugovori
Nagodbe
Punomoći … i drugo

Navedena poglavlja sadrže aktuelnu sudsku praksu i komentare.
Druga knjiga je tiskana u B-5 formatu sa tvrdim uvezom na 880 strana

Sadržaj

 

sadržaj

 KNJIGA PRVA

  

DIO I

UGOVOR O KUPOPRODAJI

 

UGOVORI – komentar ……………………………………………………………………. 3

UGOVOR O KUPOPRODAJI – komentar ………………………………………… 15

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. – Ugovor o kupoprodaji idealnog dijela zemljišta ……………………… 51

Primjer 2. Ugovor o kupoprodaji idealnog dijela zemljišta (Primjer II) ……….. 54

Primjer 3. Ugovor o kupoprodaji zemljišta ……………………………………………. 56

Primjer 4. Aneks ugovoru o kupoprodaji zemljišta ………………………………….. 58

Primjer 5. Ugovor o kupoprodaji nekretnine u idealnom dijelu (kuće) ………… 61

Primjer 6. Ugovor o otkupu neizgrađenog građevinskog zemljišta s isplatom naknade za ranije počinjenu štetu ………………………………………………………. 64

Primjer 7. Ugovor o kupoprodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta ………. 66

Primjer 8. Sporazum o načinu isplate kupoprodajne cijene temeljem ugovora o kupoprodaji zemljišta ……………………………………………………………………… 69

Primjer 9. Ugovor o kupoprodaji zemljišta i gospodarskih zgrada s fiducijalnim prijenosom vlasništva ……………………………………………………………………. 71

Primjer 10. Aneks ugovoru o kupoprodaji zemljišta i gospodarskih zgrada s fiducijalnim prijenosom vlasništva ……………………………………………………….. 73

Primjer 11. Ugovor o otkupu zemljišta ……………………………………………….. 75

Primjer 12. Ugovor o kupoprodaji zemljišta podjeljenog na više zk. čestica ….. 77

Primjer 13. Ugovor o kupoprodaji zemljišta sa šumom ……………………………. 79

Primjer 14. Predugovor ugovoru o kupoprodaji stana ……………………………… 81

Primjer 15. Ugovor o kupoprodaji stana …………………………………………….. 83

Primjer 16. Aneks ugovoru o kupoprodaji stana ……………………………………… 86

Primjer 17. Predugovor o kupoprodaji stana sa prijedlogom osnovnog ugovora i odredbama o rješavanju spora …………………………………………………………. 88

Primjer 18. Ugovor o kupoprodaji stana putem kompenzacije ……………… 99

Primjer 19. Ugovor o kupoprodaji stana (plačanje putem asignacije), kada je građenje objekta započeto prije stupanja na snagu PDV-a ……………………… 105

Primjer 20. Ugovor o kupoprodaji stana putem cesijie kada je građenje objekta započeto prije stupanja na snagu PDV-a ……………………………………………. 111

Primjer 21. Ugovor o kupoprodaji stana s obročnom otplatom cijene ……….. 117

Primjer 22. Aneks ugovoru o kupoprodaji poslovn og prostora …………….. 123

Primjer 23. Ugovor o kupoprodaji stana (Primjer III) ………………………….. 126

Primjer 24. Ugovor o otkup stanarskog prava ……………………………………. 130

Primjer 25. Aneks osnovnom ugovoru kojim se uređuje kupoprodaja pripadajućeg dijela zemljišta …………………………………………………………………………….. 123

Primjer 26. Primjer aneksa ugovoru o kupoprodaji stana radi uknjižbe istog u zemljišne knjige (usklađenje s odredbama članka i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) ……………………………………………………………………….. 133

Primjer 27. Primjer aneksa ugovoru o kupoprodaji stana (kojim se potvrđuje isplata ukupne kupoprodajne cijene) sa tabularnom izjavom …………………… 135

Primjer 28. Ugovor o kupoprodaji stana zamjenom nekretnina …………………. 136

Primjer 29. Ugovor o zamjeni stana ……………………………………………… 141

Primjer 30. I aneks osnovnom ugovoru (u svezi usklađenja kvadrature) ……. 144

Primjer 31. II aneks osnovnom ugovoru (u svezi usklađenja kvadrature) ….. 145

Primjer 32. Sporazumni raskid ugovora o kupoprodaji nekretnina …………. 147

Primjer 33. Sporazumni raskid ugovora i anexa osnovnom ugovoru …………. 148

Primjer 34. Ugovor o kupoprodaji industrijskog postrojenja sa zemljištem …. 150

Primjer 35. Ugovor o kupoprodaji poslovnih prostorija ………………………….. 154

Primjer 36. Aneks osnovnom ugovoru o kupoprodaji poslovnih prostorija (kojim se pobliže određuje predmet kupoprodaje) ……………………………………………… 157

Primjer 37. Aneks ugovoru o kupoprodaji poslovnog prostora ……………….. 159

Primjer 38. Ugovor o kupoprodaji stanova i garaža (s tehničkim opisom i uvjetima …………………………………………………………………………………….. 161

Primjer 39. Ugovor o kupoprodaji više nekretnina (zgrada) ……………………. 177

Primjer 40. Aneks ugovoru o kupoprodaji više nekretnina (zgrada) …………. 179

Primjer 41. Ugovor o kupoprodaji nekretnine temeljem ponude ………………. 180

Primjer 42. Ugovor o kupoprodaji više nekretnina (različite kulture) s osiguranjem plaćanja putem bankovne garancije ………………………………….. 185

Primjer 43. Ugovor o kupoprodaji izložbenog paviljona …………………………. 190

Primjer 44. Ugovor o kupoprodaji strojeva …………………………………………. 192

Primjer 45. Ugovor o kupoprodaji toranjske dizalice …………………………… 194

Primjer 46. Ugovor o kupoprodaji transformatora ……………………………….. 196

Primjer 47. Ugovor o kupoprodaji motornog vozila …………………………….. 198

Primjer 48. Ugovor o kupoprodaji pokretne stvari s odgodom predaje iste i obročnim plaćanjem cijene ………………………………………………………………………….. 200

Primjer 49. Ugovor o kupoprodaji montažne kuće s inventarom ……………… 203

Primjer 50. Ugovor o kupoprodaji spremišta ………………………………………. 205

Primjer 51. Ugovor o zamjeni spremišta …………………………………………… 208

Primjer 52. Ugovor o kupoprodaji robe …………………………………………….. 210

Primjer 53. Ugovor o kupoprodaji žitarica …………………………………………. 212

 

DIO II

UGOVOR O ZAMJENI

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. Ugovor o zamjeni nekretnina …………………………………………… 227

 

DIO III

UGOVOR O PRODAJNOM NALOGU

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. Ugovor o prodajnom nalogu ………………………………………….. 233

 

DIO IV

UGOVOR O DAROVANJU

 

UGOVOR O DAROVANJU – komentar …………………………………………. 239

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. Ugovora o darovanju s nametom ……………………………………… 261

Primjer 2. Ugovora o darovanju nagradno darovanje …………………………. 265

Primjer 3. Ugovora o darovanju za slučaj smrti ………………………………….266

Primjer 4. Ugovora o darovanju za slučaj smrti primjer 2. …………………… 267

Primjer 5. Ugovora o darovanju …………………………………………………… 268

Primjer 6. Ugovora o darovanju uzajamno darovanje ………………………… 270

Primjer 7. Ugovora o darovanju bez predaje stvari …………………………….. 272

Primjer 8. Tužba radi opoziva ugovora o darovanju …………………………… 274

 

UGOVOR O ZAJMU

DIO IV

 

UGOVOR O ZAJMU – komentar …………………………………………………… 279

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. Ugovora o kratkoročnom zajmu za obrtna sredstva ……………… 283

Primjer 2. Anex ugovoru o kratkoročnom zajmu za obrtna sredstva ………. 287

Primjer 3. Ugovor o zajmu sa zalogom ……………………………………………. 288

Primjer 4. Primjer zelenaškog ugovora o zajmu ………………………………….. 290

 

 

 

DIO VI

UGOVOR O POSUDBI

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. Ugovor o posudbi ………………………………………………………. 297

 

DIO VII

UGOVOR O ZAKUPU

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

UGOVOR O ZAKUPU – komentar ………………………………………………… 301

 

Primjer 1. Ugovor o zakupu poslovnog prostora ……………………………… 303

Primjer 2. Ugovor o zakupu poslovnog prostora (primjer II) …………………. 306

Primjer 3. Ugovor o zakupu skladišnog prostora i davanju usluga …………… 309

Primjer 4. Aneks ugovoru o zakupu skladišnog prostora i davanju usluga .. 313

Primjer 5. Ugovor o zakupu restorana ……………………………………………… 315

Primjer 6. Ugovor o zakupu poslovnog prostora i industrijskog postrojenja … 318

Primjer 7. Ugovor o zakupu više poslovnih objekata …………………………… 324

Primjer 8. Ugovor o korištenju poslovnog prostora ……………………………… 327

Primjer 9. Pismena obavijest o otkazu ugovora o zakupu poslovnog objekta … 328

 

DIO VIII

UGOVOR O NAJMU

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. Ugovor o najmu stana ………………………………………………… 337

Primjer 2. Ugovor o najmu stana primjer 2. …………………………………… 340

Primjer 3. Ugovor o korištenju i čuvanju stana ………………………………… 342

Primjer 4. Ugovor o najmu stana primjer 3. ………………………………….. 344

 

DIO IX

UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

 

UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU – komentar ……………….. 349

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. Ugovor o doživotnom uzdržavanju (novčana sredstva) …………. 355

Primjer 2. Ugovor o doživotnom uzdržavanju (nekretnine) ……………………. 358

Primjer 3. Prijedlog sudu radi ovjere ugovora o doživotnom uzdržavanju …. 361

 

DIO X

UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

 

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1.Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ……………………………………….. 367

 

DIO XI

UGOVOR O DJELU

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1.Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ……………………………………… 371

 

DIO XII

UGOVOR O GRAĐENJU

 

UGOVOR O GRAĐENJU – komentar …………………………………………….. 381

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1.Sporazum u svezi izgradnje stambenog objekta (poslovne zgrade) sklopljen između vlasnika i investitora …………………………………………………385

Primjer 2. Ugovor o međusobnim pravima sačinjen temeljem sporazuma …. 387

Primjer 3. Ugovor o uređenju međusobnih odnosa …………………………… 391

Primjer 4. Aneks ugovoru o uređenju međusobnih odnosa ……………….. 393

Primjer 5. Predugovor ugovoru o građenju ……………………………………. 396

Primjer 6. Ugovor o zamjeni nekretnina radi građenja ……………………. 400

Primjer 7. Aneks ugovora o građenju ……………………………………………. 403

Primjer 8. Ugovor o građenju ………………………………………………………. 405

Primjer 9. Ugovor o pravu građenja ……………………………………………… 412

Primjer 10. Ugovor o stjecanju prava građenja ……………………………… 414

Primjer 11. Ugovor o građenju (Primjer II) ……………………………………… 416

Primjer 12. Ugovor o građenju (Primjer III) …………………………………… 422

Primjer 13. Ugovor o izvedbi hidroizolacije (obrtničkih radova) …………..440

Primjer 14. Dopunski ugovor ugovoru o građenju …………………………… 450

Primjer 15. Ugovor o prijenosu prava vlasništva izgrađenog stambenog objekta ………………………………………………………………………………………. 451

Primjer 16. Ugovor o izvođenju obrtničkih radova (adaptacija restorana i kuhinje)

………………………………………………………………………………………………… 453

Primjer 17. Ugovor o izvođenju obrtničkih radova (izvedba i ugradnja dizala)

………………………………………………………………………………………………… 464

Primjer 18. Ugovor o izvođenju obrtničkih radova ………………………………. 472

Primjer 19. Ugovor o izvođenju obrtničkih radova (uređenje interijera hotela)

………………………………………………………………………………………………… 488

Primjer 20. Ugovor o isporuci i montaži ………………………………………… 496

Primjer 21. Ugovor o zatvaranju dijela prolaza ………………………………. 499

Primjer 22. Ugovor o troškovima pripreme građevinskog zemljišta …………… 501

Primjer 23. Ugovor o financiranju troškova pripreme građevinskog zemljišta .. 505

Primjer 24. Ugovor o međusobnim pravima i obvezama na pripremi građevinskog zemljišta …………………………………………………………………………………….. 509

Primjer 25. Ugovor o udjelu u financiranju komunalnih objekata …………. 512

Primjer 26. Sporazum o utvrđivanju visine novčane vrijednosti kao garancija za otklanjanje nedostataka ………………………………………………………………….. 517

Primjer 27. Sporazum o utvrđivanju međusobnih odnosa ………………… 519

Primjer 28. Ugovor o javnim radovima ………………………………………………. 521

 

 

DIO XIII

UGOVOR O ORTAŠTVU

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. – Ugovor o ortaštvu …………………………………………………….. 559

 

DIO XIV

UGOVOR O PRIJEVOZU

 

 

Primjer 1. – Ugovor o prijevozu ……………………………………………………. 565

Primjer 2. – Ugovor o prijevozu stvari ……………………………………………. 568

 

DIO XV

UGOVOR O LICENCIJI

 

UGOVOR O LICENCIJI – komentar ………………………………………………. 575

 

 

 

Primjer 1. – Ugovor o licenciji ………………………………………………………. 578

Primjer 2. – Ugovor o podlicenciji ………………………………………………….. 583

Primjer 3. – Ugovor o licenciji primjer 2. ………………………………………… 584

Primjer 4. – Ugovor o prodaji licencije ………………………………………….. 588

 

DIO XVI

UGOVOR O OSTAVI

 

Primjer 1. – Ugovor o ostavi …………………………………………………………… 593

 

DIO XVII

UGOVOR O USKLADIŠTENJU

 

Primjer 1. – Ugovor o uskladištenju ……………………………………………….. 599

 

DIO XVIII

UGOVOR O NALOGU

 

Primjer 1. – Ugovor o nalogu ……………………………………………………….. 609

DIO XIX

UGOVOR O KOMISIJI

 

Primjer 1. – Ugovor o komisiji ……………………………………………………… 617

 

DIO XX

UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU

 

UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU (AGENTURI) – komentar.. 629

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. – Ugovor o trgovačkom zastupanju ………………………………….. 641

 

DIO XXI

UGOVOR O POSREDOVANJU

 

Primjer 1. – Ugovor o posredovanju ………………………………………………. 647

 

DIO XXII

UGOVOR O OTPREMI (ŠPEDICIJA)

 

Primjer 1. – Ugovor o špediciji ……………………………………………………… 653

 

DIO XXIII

UGOVOR O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE

 

 

Primjer 1. – Ugovor o ispitivanju robe i usluga ……………………………….. 659

 

DIO XXI

UGOVOR O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA

Primjer 1. – Ugovor o organiziranju putovanja ……………………………….. 665

 

DIO XXV

POSREDNIČKI UGOVOR O PUTOVANJU

 

Primjer 1. – Posrednički ugovor o prijevozu putnika …………………………… 673

DIO XXVI

 

UGOVOR O RASPOLAGANJU

UGOSTITELJSKIM

SMJEŠTAJEM (UGOVOR O ALTOMATU)

 

Primjer 1. – Ugovor o angažiranju ugostiteljskih kapaciteta ………………… 679

 

DIO XXVII

UGOVOR O OSIGURANJU

 

Primjer 1. – Ugovor o osiguranju …………………………………………………… 685

Primjer 2. – Ugovor o osiguranju osoba ………………………………………….. 715

 

DIO XXVIII

BANKARSKI NOVČANI POLOG

 

UGOVOR O BANKARSKOM NOVČANOM POLOGU (DEPOZITU) – komentar …………………………………………………………………………………… 725

 

Primjer 1. – Ugovor o bankarskom novčanom pologu ……………………….. 727

 

DIO XXIX

POLAGANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA

 

Primjer 1. – Ugovor o pologu vrijednosnih papira …………………………….. 731

 

 

 

DIO XXX

BANKARSKI TEKUĆI RAČUN

 

UGOVOR O BANKARSKOM TEKUĆEM RAČUNU – komentar ……… 735

 

Primjer 1. – Ugovor o otvaranju tekućeg računa …………………………….. 737

 

DIO XXXI

UGOVOR O SEFU

 

Primjer 1. – Ugovor o sefu ………………………………………………………….. 741

 

DIO XXXII

UGOVOR O KREDITU

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. – Ugovor o kreditu ………………………………………………………. 747

Primjer 2. – Ugovor o kratkoročnom kreditu …………………………………… 750

Primjer 3. – Ugovor o kreditu primjer 2. …………………………………………. 751

Primjer 4. – Ugovor o kreditu primjer 3. …………………………………………. 753

Primjer 5. – Ugovor o dugoročnom robnom kreditu ………………………….. 757

Primjer 6. – Ugovor o kratkoročnoj pozajmici …………………………………. 763

Primjer 7. – Sporazum o zasnivanju založnog prava radi osiguranja novčane tražbine ……………………………………………………………………………………… 765

 

DIO XXXIII

UGOVOR O KREDITU NA TEMELJU ZALOGA VRIJEDNOSNIH PAPIRA …………………………………….. 769

DIO XXXIV

AKREDITIVI

 

AKREDITIVI – komentar …………………………………………………………….. 771

 

 

DIO XXXV

BANKARSKO JAMSTVO

 

BANKARSKO JAMSTVO (GARANCIJA) – komentar ……………………… 775

 

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. Jamstvo (garancija) ……………………………………………………… 777

Primjer 2. Zahtjev radi izdavanja jamstva …………………………………………..779

Primjer 3. Ugovor o izdavanju jamstva ……………………………………………. 781

Primjer 4. Ugovor o izdavanju jamstva – primjer 2 …………………………… 784

 

 

UGOVORI IZ OBLASTI BANKARSTVA – komentar …………… 786

 

sadržaj

KNJIGA DRUGA

 

DIO I

 

OBVEZNOPRAVNI UGOVORI

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. – Ugovor o jamstvu ……………………………………………………………. 3

Primjer 2. – Ugovor o jamstvu – primjer 2. …………………………………………….. 5

Primjer 3. – Ugovor o angažmanu ugostiteljskih kapaciteta ………………………… 7

Primjer 4. – Ugovor o kontroli robe …………………………………………………… 10

 

UGOVOR O LIZINGU – komentar ………………………………………………… 13

 

Primjer 5. – Ugovor o lizingu ……………………………………………………………. 16

Primjer 6. – Ugovor o lizingu – primjer 2. …………………………………………….. 23

Ugovor o transferu tehnologije – komentar ………………………………………….. 26

 

UGOVOR O TRANSFERU TEHNOLOGIJE – komentar ……………………… 26

 

Primjer 7. – Ugovor o ustupu ……………………………………………………………. 29

Primjer 8. – Ugovor o ustupu ugovora ………………………………………………. 31

Primjer 9. – Ugovor o ustupu – prtimjer 2. ………………………………………….. 33

 

SREDSTVA ZA OSIGURANJE ISPUNJENJA OBVEZNIH UGOVORA – komentar …………………………………………………………………………………….. 35

 

DIO II

IMOVINSKOPRAVNI UGOVORI

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

 

Primjer 1. – Ugovor o diobi nekretnina ……………………………………………….. 49

Primjer 2. – Ugovor o diobi nekretnina – primjer 2. ………………………………… 52

Primjer 3. – Diobeni ugovor …………………………………………………………….. 55

Primjer 4. – Ugovor o diobi nekretnina – primjer 3. ………………………………… 59

Primjer 5. – Ugovor o diobi nekretnina – primjer 4. ……………………………… 61

Primjer 6. – Ugovor o diobi nekretnina – primjer 5. ……………………………… 65

Primjer 7. – Ugovor o diobi nekretnina – primjer 6. ……………………………… 67

Primjer 8. – Ugovor o diobi nekretnina – primjer 7. ……………………………… 69

Primjer 9. – Ugovor o diobi bračne imovine ………………………………………. 73

Primjer 10. – Ugovor o utvrđivanju suvlasničkih udjela supružnika …………….76

Primjer 11. – Ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice i uspostave prava služnosti ………………………………………………………………………………………. 79

Primjer 12. – Ugovor o međusobnim pravima i obvezama ……………………… 81

Primjer 13. – Ugovor o služnosti zemljišta i pristupnog puta …………………… 84

Primjer 14. – Ugovor o zalogu na nekretnini ……………………………………….. 87

Primjer 15. – Ugovor o založnom pravu …………………………………………….. 90

Primjer 16. – Ugovor o založnom pravu – primjer 2. ……………………………… 92

Primjer 17. – Ugovor o rješavanju imovinskopravnih odnosa …………………… 94

Primjer 18. – Ugovor o o vlasništvu na posebnim dijelovima i međusobnim odnosima u uporabi nekretnine ………………………………………………………………………. 96

Primjer 19. – Ugovor o o vlasništvu na posebnim dijelovima i utvrđivanju odnosa između vlasnika …………………………………………………………………………….. 98

Primjer 20. – Međuvlasnićki ugovor ………………………………………………. 101

Primjer 21. – Međuvlasnićki ugovor – primjer 2. ……………………………….. 196

Primjer 22. – Međuvlasnićki ugovor – primjer 3. ……………………………….. 114

Primjer 23. – Očitovanje volje radi upisa posebnih dijelova nekretnine u zemljišne knjige …………………………………………………………………………… 120

Primjer 24. – Prijedlog za zemljišnu knjigu radi osnivanja nužnog prolaza … 125

Primjer 25. – Prijedlog radi zabilježbe spora o pravu vlasništva na nekretninama

………………………………………………………………………………………………… 129

Primjer 26. – Prijedlog radi razvrgnuća suvlasništva nekretnina ……………. 130

Primjer 27. – Prijedlog radi knjižbu prava vlasništva nekretnina …………… 132

Primjer 28. – Prijedlog radi promjene hipotekarnog dužnika ………………..134

Primjer 29. – Prijedlog radi prijenosa prava vlasništva na nekretninama … 135

Primjer 30. – Podnesak kojim se udovoljava rješenju suda, te stavlja prijedlog za pokretanje postupka amortizacije i brisanja stare hipotekarne tražbine ………. 136

Primjer 31. – Prijedlog radi upis prava vlasništva …………………………….. 138

Primjer 32. – Dopuna prijedloga za uknjižbu prava vlasništva na nekretninama

……………………………………………………………………………………. 140

Primjer 33. – Tabularna izjava ………………………………………………………. 141

Primjer 34. – Brisovno očitovanje …………………………………………………… 142

Primjer 35. – Rješenje suda izdato temeljem brisovnog očitovanje ………… 143

 

O UKNJIŽBI PRAVA VLASNIŠTVA – komentar …………………………….. 144

 

Zemljišnoknjižno pravo – izvodi iz sudske prakse ………………………………….. 146

Primjer 36. – Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige

………………………………………………………………………………………………….. 160

Primjer 37. – Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige, te zabilježbe spora sa privremenom mjerom …………………………………………… 162

Primjer 38. – Tužba zbog smetanja posjeda ……………………………………… 167

 

 

DIO III

NASLJEDNOPRAVNI UGOVORI

 

UGOVOR O USTUPANJU NASLJEDNOG DIJELA PRIJE IZVRŠENE DIOBE NASLJEDSTVA – komentar ……………………………………………….. 171

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. – Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života ………………. 175

 

 

UGOVOR O USTUPANJU I RASPODJELI IMOVINE ZA ŽIVOTA OSTAVITELJA – komentar …………………………………………………………… 179

 

Primjer 2. – Ugovor o raspodjeli imovine za života ………………………….. 181

Primjer 3. – Vlastoručna oporuka …………………………………………………… 183

Primjer 4. – Pisana oporuka pred svjedocima ……………………………………. 184

Primjer 5. – Opoziv oporuke ………………………………………………………….. 185

Primjer 6. – Nasljednička izjava …………………………………………………….. 186

 

 

 

 

DIO IV

FINANCIJSKI UGOVORI

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. – Ugovor o preuzimanju duga …………………………………………. 189

Primjer 2. – Ugovor o podmirenju dugovanja ……………………………………. 191

Primjer 3. – Ugovor o preuzimanju duga – primjer 2. ………………………….. 195

 

UGOVOR O PRODAJI ROBE – komentar ………………………………………. 197

 

Primjer 4. – Ugovor o kupoprodaji robe …………………………………………… 212

Primjer 5. – Ugovor o uvijetima kupoprodaji robe ……………………………… 216

Primjer 6. – Ugovor o kupoprodaji robe s obročnom otplatom cjene ……… 218

Primjer 7. – Ugovor o isporuci materijala iz proizvodnog i prodajnog programa prodavatelja ………………………………………………………………… 220

Primjer 8. – Ugovor o isporuci materijala ………………………………………. 224

Primjer 9. – Ugovor o isporuci materijala – primjer 2. ………………………. 226

Primjer 10. – Ugovor o isporuci opreme ……………………………………….. 228

Primjer 11. – Godišnji ugovor o prodaji opreme ……………………………….. 232

Primjer 12. – Ugovor o kupoprodaji robe i međusobnoj suradnji ………….. 235

Primjer 13. – Ugovor zajedničkoj prodaji robe …………………………………. 238

Primjer 14. – Ugovor zajedničkoj prodaji trgovačke robe ……………………. 241

Primjer 15. – Ugovor o zajedničkoj prodaji originalnih umjetničkih djela ….243

Primjer 16. – Ugovor o kupoprodaji utovarivača ……………………………… 246

Primjer 17. – Ugovor o isporuci materijala iz proizvodnog i prodajnog programa prodavatelja …………………………………………………………………. 250

Primjer 18. – Protokol …………………………………………………………………. 253

Primjer 19. – Ugovor o isporuci materijala ……………………………………….. 254

Primjer 20. – Ugovor o isporuci materijala – primjer 2. ……………………….. 256

Primjer 21. – Ugovor o isporuci materijala – primjer 3. ……………………….. 258

Primjer 22. – Anex ugovoru o isporuci materijala ……………………………. 261

Primjer 23. – Ugovor o cesiji ………………………………………………………. 263

Primjer 24. – Ugovor o kompenzaciji ……………………………………………… 265

Primjer 25. – Trojna kompezacija …………………………………………………… 267

Primjer 26. – Izjava o kompezaciji ………………………………………………… 269

Primjer 27. – Ugovor o trojnoj kompezaciji ……………………………………… 270

Primjer 28. – Ugovor o upućivanju …………………………………………………. 271

UPUĆIVANJE – komentar ……………………………………………………………..275

 

Primjer 29. – Odluka o pozajmici poduzeću ………………………………………. 278

Primjer 30. – Odluka o prihvaćanju kredita ………………………………………. 279

Primjer 31. – Ugovor o kreditu (novčana pozajmica tvrtki) …………………… 280

Primjer 32. – Odluka o prjenosu duga ……………………………………………… 282

Primjer 33. – Suglasnost vjerovnika ……………………………………………….. 283

Primjer 34. – Ugovor o cesiji ………………………………………………………… 282

Primjer 35. – Ugovor o kupoprodaji putem cesije ………………………………… 286

Primjer 36. – Tužba radi isplate ……………………………………………………… 295

Primjer 37. – Tužba radi isplate – primjer 2. ………………………………………. 297

Primjer 38. – Tužba radi isplate – primjer 3. ……………………………………….. 299

 

DIO V

UGOVORI O PRUŽANJU USLUGA,

ZASTUPANJU I OTKUPU AUTORSKIH

PRAVA

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. – Ugovor o izvođenju geodetski radova ……………………………. 305

Primjer 2. – Aneks ugovoru o pružanju usluga koordinacije na gradilištu ….. 308

Primjer 3. – Ugovor o pružanju usluga projektiranja i suradnje na projektima . 310

Primjer 4. – Ugovor o pružanju usluga …………………………………………….. 312

Primjer 5. – Ugovor o obavljanju stručnog nadzora …………………………….. 314

Primjer 6. – Ugovor o preuzimanju prava i obveza u izgradnji objekta …….. 316

Primjer 7. – Ugovor o promjeni investitora i ustupanju projektno-tehničke dokumentacije …………………………………………………………………………….. 320

Primjer 8. – Ugovor o kupoprodaji autorskog prava prijevoda ……………….. 324

Primjer 9. – Aneks ugovoru o kupoprodaji autorskog prava prijevoda …….. 328

Primjer 10. – Ugovor o otkupu autorskog prava izdavačkog djela …………… 330

Primjer 11. – Ugovor o otkupu autorskog prava izdavačkog djela – primjer 2. 335

Primjer 12. – Ugovor o plaćanju poštarine na kredit za obavljene poštanske usluge

………………………………………………………………………………………………… 341

Primjer 13. – Ugovor o korištenju prava programa ……………………………… 344

Primjer 14. – Ugovor o ustupanju prava ………………………………………….. 346

Primjer 15. – Ugovor o prijenosu priključka ………………………………………. 349

Primjer 16. – Ugovor o upisu i pohađanju tečaja engleskog jezik ……………. 351

Primjer 17. – Ugovor o stipendiranju i stručnom usavršavanju ………………. 353

Primjer 18. – Ugovor o vođenju knjigovodstva ………………………………….. 355

Primjer 19. – Ugovor o povremenom i privremenom obavljanju poslova ….. 359

Primjer 20. – Ugovor o pružanju usluga ………………………………………….. 361

Primjer 21. – Ugovor o organiziranju putovanja …………………………………. 363

Primjer 22. – Ugovor o prijevozu putnika …………………………………………. 368

Primjer 23. – Ugovor o prijevozu ………………………………………………….. 372

Primjer 24. – Ugovor o pružanju usluga zaštite …………………………………. 376

Primjer 25. – Ugovor o uslugama smještaja i prehrane ……………………….. 379

Primjer 26. – Ugovor o međusobnoj trgovačkoj suradnji ……………………… 382

Primjer 27. – Ugovor o poslovnoj suradnji ………………………………………… 386

Primjer 28. – Ugovor o poslovnoj i tehničkoj suradnji ………………………….. 390

Primjer 29. – Ugovor o privremeno-povremenom obavljanju poslova ………. 393

Primjer 30. – Ugovor o pružanju usluga ………………………………………….. 395

Primjer 31. – Ugovor o poslovnoj suradnji ……………………………………….. 397

Primjer 32. – Ugovor o pružanju pravne pomoć ………………………………… 400

Primjer 33. – Ugovor o pružanju pravne pomoć i zastupanju ………………… 403

Primjer 34. – Ugovor o visini nagrade za odvjetničko zastupanje ………… 407

Primjer 35. – Ugovor o zajedničkoj prodaji ………………………………………. 410

Primjer 36. – Ugovor o donaciji …………………………………………………….. 413

Primjer 37. – Ugovor o sponzorstvu ………………………………………………. 418

Primjer 38. – Ugovor o korištenju sredstava Gradskog ureda za kulturu …… 420

Primjer 39. – Ugovor o sponzorstvu međunarodne smotre folklora ………… 422

Primjer 40. – Ugovor o promociji ……………………………………………………. 424

Primjer 41. – Ugovor o odljevu kiparskog djela …………………………………. 428

Primjer 42. – Ugovor o poreznom i financijsko-računovodstvenom savjetovanju

……………………………………………………………………………………………….. 430

Primjer 43. – Ugovor o izradi financijskog izvješća …………………………… 433

Primjer 44. – Ugovor o obavljanju consulting poslova ………………………… 438

Primjer 45. – Ugovor o pružanju usluga ( savjetovanja) ………………………. 441

Primjer 46. – Ugovor o djelu ………………………………………………………… 443

Primjer 47. – Ugovor o djelu – primjer 2. …………………………………………. 445

Primjer 48. – Protokol …………………………………………………………………. 448

 

NEVALJANOST UGOVORA (NIŠTETNOST I POBOJNOST PRAVNIH POSLOVA) – izvodi iz sudske prakse ……………………………………………. 450

 

DIO VI

UGOVORI IZ PODRUČJA

RADNOPRAVNIH ODNOSA

 

UGOVOR O RADU – komentar …………………………………………………….. 469

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. – Ugovor o radu na određeno vrijeme ……………………………….. 473

Primjer 2. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme …………………………….. 477

Primjer 3. – Aneks ugovora o radu (sklopljen sa zaposlenikom ograničeno radno sposobnim) …………………………………………………………………………………. 480

Primjer 4. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme (Primjer II) …………….. 482

Primjer 5. – Ugovor o radu pripravnika ……………………………………………. 485

Primjer 6. – Ugovor o radu uprave – direktora Društva ………………………… 488

Primjer 7. – Ugovor o radu uprave – predsjednika Nadzornog odbora ……… 492

Primjer 8. – Ugovor o plaći glavnog direktora Društva ………………………… 496

Primjer 9. – Ugovor o radu člana managementa Društva ……………………… 503

Primjer 10. – Ugovor o radu člana rukovodnog tima Društva ………………… 508

Primjer 11. – Ugovor o plaći upravitelja …………………………………………….. 511

 

ODLUKE O OTKAZU UGOVORA O RADU,

ZAHTJEVI ZA ZAŠTITU PRAVA,

PROGRAM RJEŠAVANJA VIŠKA DJELATNIKA ZA ČIJIM JE RADOM TRAJNO PRESTALA POTREBA,

TUŽBE IZ PODRUČJA RADNOPRAVNIH ODNOSA

 

Primjer 12. – Odluka o otkazu ugovora o radu ……………………………………. 517

Primjer 13. – Odluka o otkazu ugovora o radu (osobno uvjetovani otkaz) …. 523

Primjer 14. – Odluka o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu)

………………………………………………………………………………………………… 525

Primjer 15. – Zahtjev za zaštitu prava (sa zahtjevom za vraćanje na radno mjesto)

………………………………………………………………………………………………… 531

Primjer 16. -Zahtjev za zaštitu prava ……………………………………………… 533

Primjer 17. – Odluka o odbijanju zahtjeva za zaštitu prava zaposlenika …… 534

 

OTKAZ UGOVORA O RADU – komentar ………………………………………. 537

 

Primjer 18. – Program rješavanja viška djelatnika za čijim je radom trajno prestala potreba ………………………………………………………………………………………. 540

Primjer 19. – Tužba radi povišenja rente, izgubljene zarade …………………… 546

Primjer 20. – Tužba radi poništenja odluke o otkazu ugovora o radu sa zahtjevom za izdavanje privremene mjere …………………………………………………………. 549

 

DIO VII

UGOVORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. – Društveni ugovor ……………………………………………………….. 555

Primjer 2. – Društveni ugovor (primjer II) ………………………………………… 559

Primjer 3. – Javnobilježnička potvrda društvenog ugovora ……………………. 564

Primjer 4. – Izjava o prihvaćanju postavljenja za člana uprave -direktora .. 566

Primjer 5. – Odluka o imenovanju člana uprave ……………………………….. 568

Primjer 6. – Izjava članova društva ………………………………………………… 569

Primjer 7. – Popis osnivača …………………………………………………………. 571

Primjer 8. – Odluka o razrješenju i imenovanju člana uprave ………………. 572

Primjer 9. – Ugovor o ustupu temeljnog uloga i poslovnog udjela …………. 573

Primjer 10. – Javnobilježnička potvrda ugovora o ustupu temeljnog uloga i poslovnog udjela ………………………………………………………………………………………… 575

Primjer 11. – Javnobilježnički otpravak …………………………………………….. 576

Primjer 12. – Odluka o promjeni članova društva sa izjavom …………………. 577

Primjer 13. – Izjava o preuzimanju temeljnog uloga sa javnobilježničkom potvrdom i otpravkom, izjavom o prihvaćanju postavljanja za člana uprave, sa popisom osoba da vode poslove …………………………………………………………………………… 583

Primjer 14. – Izjava o osnivanju ……………………………………………………… 586

 

Primjer 15. – Ugovor o ulaganju stvari …………………………………………….. 588

Primjer 16. – Ugovor o osnivanju gospodarskog interesnog udruženja ……… 591

Primjer 17. – Ugovor o osnivanju gospodarskog interesnog udruženja (Primjer II)

…………………………………………………………………………………………………. 603

Primjer 18. – Ugovor o osnivanju udruženja građana (s primjerima i odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje) …………………………………………………….. 607

Primjer 19. – Odluka o osnivanju udruženja građana …………………………… 617

Primjer 20. – Odluka o davanju ovlaštenja za vođenje udruženja građana .. 618

Primjer 21. -Ugovor o pripajanju dioničkog društva s drugim dioničkim društvom

………………………………………………………………………………………………… 619

Primjer 22. – Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću i društva s ograničenom odgovornošću …………………………………………………………… 623

Primjer 23. – Ugovor o ustupanju osnivačkog udjela …………………………… 627

Primjer 24. – Ugovor o prijenosu osnivačkog udjela ……………………………. 629

Primjer 25. – Ugovor o istupu članova osnivača i ustupu osnivačkog udjela, te pristupu novih članova …………………………………………………………………… 631

Primjer 26. – Ugovor o djelomičnom prijenosu dobiti …………………………. 633

Primjer 27. – Ugovor o prijenosu dobiti ……………………………………………. 637

Primjer 28. – Ugovor o prijenosu upravljanja dioničkim pravima ……………. 640

Primjer 29. – Ugovor o kupoprodaji dionica između fizičkih osoba …………… 644

Primjer 30. – Ugovor o kupoprodaji dionica između pravnih osoba …………. 647

Primjer 31. – Ugovor o prodaji dionica pravne osobe ………………………….. 652 Primjer 32. – Ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica ……………………….. 654 Primjer 33. – Ugovor o prijenosu dobiti (Primjer II) ……………………………. 657

Primjer 34. – Ugovor o zajednici dobiti …………………………………………… 660

Primjer 35. – Ugovor o vođenju poslova Društva ………………………………… 665

 

DIO VIII

NAGODBE

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. – Izvansudska nagodba …………………………………………………. 671

Primjer 2. – Izvansudska nagodba …………………………………………………. 674

Primjer 3. – Izvansudska nagodba ………………………………………………….. 677

Primjer 4. – Izvansudska nagodba …………………………………………………. 679

Primjer 5. – Izvansudska nagodba ………………………………………………….. 680

Primjer 6. – Izvansudska nagodba …………………………………………………. 682

Primjer 7. – Izvansudska nagodba ………………………………………………….. 684

Primjer 8. – Izvansudska nagodba …………………………………………………. 686

Primjer 9. – Izvansudska nagodba …………………………………………………. 688

Primjer 10. – Izvansudska nagodba ………………………………………………… 690

Primjer 11. – Izvansudska nagodba ………………………………………………… 691

Primjer 12. – Izvansudska nagodba ………………………………………………… 693

Primjer 13. – Tužba radi pobijanja sudske nagodbe …………………………….. 695

Primjer 14. – Tužba radi pobijanja sudske nagodbe – primjer 2. ………………. 697

Primjer 15. – Tužba radi pobijanja sudske nagodbe – primjer 3. ………………. 699

 

DIO IX

PUNOMOĆI

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

Primjer 1. – Primjer punomoći izdane radi odricanja od nužnog nasljednog dijela u ostavinskom postupku ……………………………………………………………………. 707

Primjer 2. – Primjer punomoći radi vođenja poslova Društva (doo), te zastupanja istog ………………………………………………………………………………………….. 708

Primjer 3. – Primjer punomoći radi polaganja gotovine tvrtke u banci ………. 709

Primjer 4. – Primjer generalne punomoći izdane radi zastupanja pravne osobe

…………………………………………………………………………………………………. 710

Primjer 5. – Primjer punomoći radi zastupanja kod kupoprodaje nekretnina (zemljišta) …………………………………………………………………………………….711

Primjer 6. – Primjer specijalne punomoći izdane radi prihvaćanja nasljedstva u ostavinskom postupku ……………………………………………………………………… 712

Primjer 7. – Primjer punomoći dane radi prodaje nekretnine s priznavanjem ranije poduzetih radnji u svezi te prodaje …………………………………………………….. 713

Primjer 8. – Primjer punomoći izdane radi zastupanja u postupku priznavanja prava vlasništva …………………………………………………………………………… 714

Primjer 9. – Primjer specijalne punomoći izdane zaposleniku Društva od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi radi potpisivanja ugovora …………………….. 715

Primjer 10. – Primjer specijalne punomoći dane zaposleniku Društva od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi ………………………………………………………. 716

Primjer 11. – Primjer punomoći radi osnivanja trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću ……………………………………………………………………………… 717

Primjer 12. – Primjer specijalne punomoći između fizičkih osoba radi poduzimanja radnji u svezi izgradnje stambenog objekta …………………………………………. 718

Primjer 13. – Primjer punomoći izdane radi prodaje osobnog automobila …… 719

Primjer 14. – Primjer specijalne punomoći dane zbog potpisivanja sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva na nekretnini ………………. 720

Primjer 15. – Primjer specijalne punomoći radi zemljišnoknjižne provedbe nekretnina

…………………………………………………………………………………………………. 721

Primjer 16. – Primjer specijalne punomoći radi obavljanja tehničkog pregleda osobnog automobila (u svrhu preregistracije) ………………………………………. 722

Primjer 17. – Primjer specijalne punomoći radi povlačenja prijedloga i zastupanja u zemljišnoknjižnoj provedbi prava vlasništva na nekretninama ………………… 723

Primjer 18. – Primjer specijalne punomoći radi potpisa ugovora o kreditu …. 724

Primjer 19. – Punomoć radi potpisivanja dokumentacije (vezane za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću) ………………………………………………. 725

Primjer 20. – Primjer punomoći radi potpisivanja ugovora u svojstvu založnog dužnika ……………………………………………………………………………………… 726

Primjer 21. – Primjer punomoći radi obavljanja redovitog tehničkog pregleda vozila

…………………………………………………………………………………………………. 727

Primjer 22. – Specijalna punomoć radi potpisivanja ugovora o kreditu u svojstvu sudužnika ……………………………………………………………………………………. 728

Primjer 23. – Specijalna punomoć vjerovnika sačinjena pred javnim bilježnikom (radi opterećivanja nekretnine koja se daje u zalog) ……………………………… 729

Primjer 24. – Specijalna punomoć imaoca dionica radi upravljanja pravima pred skupštinom društva ………………………………………………………………………. 731

 

DIO X

JAVNOBILJEŽNIČKI AKTI, ZAPISNICI I

DRUGA PISMENA VEZANA ZA

PROBLEMATIKU UGOVARANJA

 

Javnobilježnički akt i druge radnje javnog bilježnika – komentar ……………………………………………………………………………………. 741

 

PRAKTIČNI PRIMJERI

 

 

Primjer 1. – Ugovor o kreditu ………………………………………………………… 747

Primjer 2. – Ugovor o namjenskom kreditu ………………………………………… 751

Primjer 3. – Primjer ugovora o kreditu, sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava, kupoprodajnog ugovora, zapisnika radi zasnivanja založnog prava pljenidbom nekretnine zalogodavca, izjave dane u korist hipotekarnog vjerovnika kod ovrhe na uknjižbi prava vlasništva stana u zemljišnim knjigama (sačinjeni u obliku javnobilježničkih isprava) ………………………………………… 756

Primjer 4. – Javnobilježnička potvrda o solemnizaciji kredita ………………….. 768

Primjer 5. – Javnobilježnički zapisnik o solemnizaciji kredita …………………. 771

Primjer 6. – Javnobilježnička izjava sa ugovorom o kupoprodaji ………………. 773

Primjer 7. – Primjer sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva ………………………………………………………………………………….. 780 Primjer 8. – Primjer sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva na nekretnini (s primjerom ugovora o kupoprodaji) ………………… 783

Primjer 9. – Ugovor o kupoprodaji nekretnina s fiducijalnim prijenosom vlasništva

………………………………………………………………………………………………….. 787

Primjer 10. – Ugovor o zakupu poslovnog prostora sačinjen u obliku javnobilježničke isprave ……………………………………………………………………………………….. 791

Primjer 11. – Ugovor o najmu stana sačinjen u obliku javnobilježničke isprave (s potvrdom soleminizacije) ………………………………………………………………… 796

Primjer 12. – Primjer izjave o zapljeni računa (obične zadužnice) ……………. 800

Primjer 13. – Primjer izjave o diobi nekretnina ……………………………………802

Primjer 14. – Primjer očitovanja o diobi nekretnina …………………………….. 803

Primjer 15. – Primjer izjave kupca i prodavatelja nekretnine kojom se uređuju međusobni odnosi …………………………………………………………………………. 804

 

 

ZAPISNICI I DRUGA PISMENA

 

 

Primjer 16. – Zapisnik o izvršenoj primopredaji ………………………………….. 809

Primjer 17. – Zapisnik o primopredaji poslovnog prostora ……………………… 811

Primjer 18. – Zapisnik sa sjednice zaposleničkog vijeća ……………………….. 813

Primjer 19. – Zapisnik o sporazumnom određivanju cijene zemljišta u svrhu otkupa istog ………………………………………………………………………………… 816

Primjer 20. – Primjer sudskog zapisnika sačinjenog kod postizanja nagodbe .. 818

Primjer 21. -Primjer konačnog zapisnika o primopredaji stambenog objekta . 820

Primjer 22. -Opći uvjeti radi osiguranja automobilskog kaska ………………… 827

Primjer 23. – Opći uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja . 857

Primjer 24. – Ugovor o isporuci programske opreme …………………………….. 864

Primjer 25. – Sporazum o podmirivanju dugovanja ………………………………. 867

Primjer 26. – Primjer potvrde o isplati cijene stana ……………………………… 869

Primjer 27. – Poziv na ispunjenje ugovora o građenju ………………………….. 870

Primjer 28. – Obavijest o raskidu kupoprodajnog ugovora …………………….. 871

Primjer 29. – Dopis – izmjena cijene ………………………………………………… 872

Primjer 30. – Prijedlog za raskid ugovora …………………………………………. 873

Primjer 31. – Prihvat ponude o izmjeni ugovora ………………………………… 874

Primjer 32. – Utanačenje po ugovoru ………………………………………………. 875

Primjer 33. – Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Društva ………………………………………………………………………………………..876

Primjer 34. – Sporazum o raskidu ugovora o ortaštvu …………………………. 877

Primjer 35. – Sporazum o izravnanju ugovornih obveza ………………………… 879

Primjer 36. – Odštetni zahtjev ………………………………………………………..881

Primjer 37. – Molba za izdavanje tabularne isprave …………………………..883

 

 
   

Leave a Reply

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>